SBU: kunskapsintensiv källa för beslutsfattare som vill veta bäst


SBU står för ”Statens beredning för medicinsk och social utvärdering” och har bland annat till uppgift att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård. Myndighetens webbplats vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst, men besöks också av patienter och anhöriga som söker oberoende vetenskaplig information inom ett visst område.

Webbplatsen ska på ett enkelt och tydligt sätt lyfta fram vilken behandling, omsorg eller insats som är säkrast, och samtidigt belysa de metoder som saknar tillräckligt vetenskapligt underlag. Det berättar Debora Egenvall, kommunikationschef, och Susanne Eksell, webbprojektledare på myndigheten.

– SBU är en viktig resurs för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Även information om var det saknas kunskap är viktig information, databasen för vetenskapliga kunskapsluckor, för att framtida forskning ska riktas mot projekt där den behövs som mest, säger de.

Vilka funktioner på Sbu.se är mest uppskattade och använda av besökarna?

– Att söka och ladda ner våra rapporter eller att läsa om våra pågående projekt. Att söka i vår databas över vetenskapliga kunskapsluckor och att ställa en fråga till vår Upplysningstjänst är också uppskattade funktioner.
– Sist men inte minst är kunskap om vår metod, det vill säga om hur man gör systematiska utvärderingar, en mycket uppskattad funktion.

Vilken är den främsta fördelen med Episerver?

– Den är lätt och effektiv att arbeta med och har smarta integrationsmöjligheter, som vårt intranät och vår digitala bank för lagring av bilder och rörliga medier.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi går systematiskt igenom vår webbplats för att ständigt ha så uppdaterad och relevant information som möjligt. Vi följer noggrant upp undersökningar från både WSA och Google Analytics, samt lyssnar in vad våra målgrupper behöver i samband med personliga möten, konferenser och utbildningar.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?

– Tillsammans med vår webbyrå Meridium arbetar vi aktivt och följer de riktlinjer som finns. Flera av våra redaktörer har även gått fokuserade utbildningar om tillgänglighet.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?

– Vi genomför enkätundersökningar och följer upp och analyserar statistiken i Google Analytics mot de KPIer som vi satt.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Eftersom vår webbplats nyligen lanserats ville vi se om vi var på rätt väg. Framför allt ville vi ta reda på mer om vad som var bra och vad som kan förbättras.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vår målsättning är att göra vår webbplats mer tillgänglig och vår sökfunktion enklare. Eftersom vår verksamhet består av en hel del omfattande kunskapsunderlag fokuserar vi på att skapa digitala lösningar som ska göra det ännu enklare för våra besökare att hitta rätt information.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Att den information som finns på vår webbplats är oberoende och trovärdig. SBUs webbplats är en unik tjänst som lyfter fram vilken behandling, omsorg eller insats som är säkrast och mest effektiv, samtidigt som den belyser de metoder som saknar tillräckligt vetenskapligt underlag.

Vilka utvecklingsplaner har ni för Sbu.se under 2018?

– Att fortsätta utveckla vår sökfunktion, öppna data, rörligt material och tillgänglighet.
– Vi planerar även att använda vår webbplats ännu mer i utbildningssyfte, samt att vi ska undersöka hur våra rapporter kan bli ännu mer digitalt tillgängliga.

Debora Egenvall, kommunikationschef; Susanne Eksell, webbprojektledare; Elin Rye, webbredaktör; Åsa Isaksson webbredaktör.