Hårt arbete för mobilen lönar sig för Agria


Att Agria är nominerade till WSA ännu en gång beror bland annat på att Agria jobbat hårt med att förbättra användarupplevelsen i sin app. Det tror Kaj Holmberg, chef för verksamhetssystem på Agria Djurförsäkring, som tillsammans med fem personer på webb- och kommunikationsavdelningen, med digitalbyrån Valtech och en extern driftleverantör driver och vidareutvecklar appens (och sajtens) innehåll och teknik.

Han berättar att appen bland annat ska ge djurägare, blivande djurägare och lantbrukare svar på frågor och tips när deras djur blir sjuka.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi analyserar aktivt, ställer frågor och lyssnar på kunders synpunkter.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?

– Vi har verktyg för att mäta tillgänglighet med larmfunktioner och vi jobbar kontinuerligt med användartester och A/B-tester.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni användarnas upplevelse av innehåll och funktioner?

– Vi gör kontinuerliga användningstester. Vi jobbar strukturerat med kundsynpunkter som kommer in via olika kanaler, och via verktyg som Google Analytics och Hotjar kan vi fånga upp brister som bör åtgärdas.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Vi hade vidareutvecklat webben med nya funktioner och nytt inloggat möte sedan förra mätningen, samt att WSA ger oss möjlighet att få feedback från en stor mängd användare.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi hoppas på att få bekräftelse på det vi gjort är rätt och givetvis nya inspel på förbättringsområden.

Vilka egenskaper hos er app tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Vi har fortsatt att utgå från besökarnas behov och vidareutvecklat funktioner som vi hela tiden mäter, testar och åtgärdar på olika sätt. Dessutom har vi jobbat hårt med mobilitet då majoriteten av kunderna kommer via mobila enheter.

Vilka utvecklingsplaner har ni för Agria.se under 2018?

– Lägga ännu större fokus på att optimera användarupplevelsen och vara så relevanta som möjligt, samt att jobba med mindre leveranser för att snabbare möta marknaden.

Agria är också nominerade i kategorin Information och Service.

Bild på Kaj Holmberg (med hund)

Kaj Holmberg är chef för verksamhetssystem på Agria Djurförsäkring.